Ano ang mga unang letra ng pangalan ng tunay na soulmate mo?

Mga Application: